Olijfolie en wijn

In de niet-producerende landen was tot voor enkele jaren het aanbod van olijfolie in de winkels beperkt. Als de keuze gering is bestaat er ook weinig aanleiding om zich te verdiepen in een product. Het is pas als het aanbod rijker wordt dat men geneigd is op zoek te gaan naar een bredere kennis van het product en het meer bewust zal gaan proeven.

wijn en olijfolieDe huidige ontwikkeling van de olijfoliemarkt kan in sommige aspecten vergeleken worden met deze van wijn zo’n 20 jaar geleden. Enerzijds heeft er zich in die olijfoliemarkt een kleine groep enthousiaste liefhebbers gevormd die op zoek gaat naar olijfoliën met specifiek karakter, anderzijds groeit in een veel grotere groep de belangstelling om kennis te maken met minder uitgesproken smakende of minder dure varianten van ditzelfde product.

Olijven groeien in nagenoeg dezelfde regio’s als de wijndruiven, en ondergaan gelijkaardige invloeden op de kwaliteit en het smaakpalet van het eindproduct van elementen als bodemgesteldheid, klimaat en zorg bij teelt, pluk en persing. En zoals bij wijn, hebben inmiddels moderne technologie en onderzoek aan belang gewonnen in de productiebegeleiding.

Ook bij het proeven van olijfoliën merkt men een groot aantal overeenkomsten met het wijnproeven; met uitzondering weliswaar van de kleurappreciatie die niet dezelfde belangrijke herkenningsrol speelt als dit bij wijn het geval is. Naast de belangrijke parallellen tussen wijn en olijfolie, zijn de tegenstrijdigheden echter evenzeer interessant. Zo moet olijfolie, in tegenstelling tot wijn, zo jong mogelijk geconsumeerd worden. Zij haalt helemaal geen voordeel uit het verouderingsproces.