Geschiedenis van duizenden jaren

Duizenden jarenDe geschiedenis van de mensheid is nauw verbonden met die van de olijfboom, olijven en… olijfolie. Deze legendarische boom is het resultaat van zon en arbeid. Van deze boom en de goudkleurige olie, die gewonnen wordt uit zijn vruchten, vinden wij vele getuigenissen terug, zowel in de rituele gebruiken als in het dagelijks leven.

Olijfboom Olijven, olijfbomen en olijfolie begeleiden al duizenden jaren de geschiedenis van de mens, en zijn nauw verweven met de gelukkige en minder gelukkige wendingen van de beschavingen die hun ontstaan kenden in het Middellandse Zee-gebied, bakermat van onze westerse beschaving. Waar de origine van de olijfboom gesitueerd kan worden is nog niet helemaal duidelijk. Zeker is dat zijn wortels ver terug gaan in de tijd.

Uit de oudste teksten weten we dat hij de geschiedenis van de mensheid al zesduizend jaar lang begeleidt. Maar hij is veel ouder dan dat. Fossielen uit de prehistorie getuigen daarvan. Bij opgravingen vond men gefossiliseerde olijfboombladeren uit het paleoliticum. Ook antieke kruiken waarin ooit olijfolie werd gegoten, wijzen op het eeuwenoude gebruik van olijfolie.