Bron van artistieke inspiratie

Van GoghTalrijk zijn de schilders, schrijvers en dichters die de olijfboom hebben bewonderd, bezongen en vereeuwigd. Van Homerus, Aeschylus en Sophocles via Virgilius, Ovidius, Plinius en Dante tot Duhamel, Giono en vele anderen.

Renoir bewonderde het licht in de olijfboom en vond het schitteren als een diamant.
Van Gogh schreef aan zijn broer Theo hoe hij worstelde om het zilver, het blauw, het groenachtige en het brons van de olijfboom te vangen op zijn doeken.

In 1890 schilderde Van Gogh ‘Olijfbomen’. De korte en gebogen penseelstreken zijn karakteristiek: zuivere, sterke kleuren worden contrastrijk in een roes op het doek gebracht en weerspiegelen de snelheid van het werk.
Van Gogh 1889 Tijdens zijn verblijf in Saint-Rémy schildert Van Gogh tijdens zijn uitstapjes de olijfgaarden in de streek. Zeker 15 werken van olijfbomen zijn uit die tijd bewaard gebleven.

Hiernaast een detail uit de ‘olijfgaard’ uit 1889 dat hangt in het Rijksmuseum Kröller-Müller. Deze werken karakteriseren Van Gogh in die tijd. Korte penseelstreken die door krachtige contouren tot stammen gebundeld worden.